"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายณัฐกฤต ลุ่นเซียะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง สอบแข่งขันโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายณัฐกฤต ลุ่นเซียะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ด้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง สอบแข่งขันโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ( 4th TESET – Thailand English Skills Evaluation Test ) จัดโดยถาบันอคาเดมิค คอนเทสต์ ประเทศไทย
TAC (Thailand Academic Contest)  ณ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ