"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล VAANAA MAEJO BASKETBALL U15

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล VAANAA MAEJO BASKETBALL U15 จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา โดยงานกีฬา ร่วมกับชมรมบาสเกตบอลแม่โจ้

  1. นายณัฐรณ เอกฉันท์
  2. เด็กชายณัฏฐพัชร์ สิริสว่างเมฆ​
  3. นายณัฐกฤต เหมืองสอง
  4. นายพชรดนัย แก้วยัง