"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ประจำปี 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายธีรพิชญ์ เติมสงวนวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7

ที่ได้รับรางวัล
– รางวัล เหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ
– รางวัล Champion Team Award วิชาภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

จากโครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ประจำปี 2023

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566
สถานที่สอบ ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
จัดโดย ASMO THAI