"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ (National Test Online Program) ระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงพบพร  พิสิฐศุภมิตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9

ที่ได้รับรางวัล

รางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์
รางวัลเหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ

จากโครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ (National Test Online Program)
ระดับประเทศวิชาวิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ

ระหว่างวันที่ 8 22 พฤศจิกายน 2566