"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลรางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ -เหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ TOP TEST CENTER

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิง สิตางศุ์ บุญยืน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ได้รับรางวัลรางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ -เหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ TOP TEST CENTER

โครงการทดสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2023 แบบออนไลน์