"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลเยาวชนจิตอาสาดีเด่นภายใต้โครงการผืนป่าพระบารมี ตามรอยพระราชา พระบิดาแห่งพลังงานไทย

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชาย สิรวิชญ์ พิมสารี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

ที่ได้รับรางวัลรางวัลเยาวชนจิตอาสาดีเด่น

ภายใต้โครงการผืนป่าพระบารมี ตามรอยพระราชา พระบิดาแห่งพลังงานไทย

เนื่องในวันชาติไทย ประจำปี 2566 รางวัลเยาวชนจิตอาสาดีเด่น ระดับประเทศ

สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม

วันที่ 23 ธันวาคม 2023

ณ สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม