"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายปัฑค์ปัณญธร หาญณรงค์   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ประเภทBoy-D -Division2 จากการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน จัดโดยสมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทยภาคเหนือ

เด็กชายปัฑค์ปัณญธร หาญณรงค์   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ประเภทBoy-D -Division2
จากการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน จัดโดยสมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทยภาคเหนือ วันที่ 6-7 มกราคม พศ.2567
ณ สนามกอล์ฟ กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง