"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงธณัทอร คงชาตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9

ที่ได้รับรางวัล

รางวัลเหรียญเงินในการสอบแข่งขันการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

จากการแข่งขันการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3
จัดโดยบริษัท เลิร์นแอนด์เพลย์ แมธกรุ๊ป จำกัดและมูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภา

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566