"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายปารย์ เดชารัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุ 9 ปี รายการ “แสงตะวัน จูเนียร์คัพ”

เด็กชายปารย์ เดชารัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุ 9 ปี

รายการ “แสงตะวัน จูเนียร์คัพ”

ณ สนามฟุตบอลพยัคฆ์แสนตออารีน่า

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2566