"The ultimate aim of education is the development of character"

รายการ BM จูเนียร์ คัพ ครั้งที่ 1

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายทินภัทร ธงดำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

ที่ได้รับรางวัล

 รางวัลรองชนะเลิศ 

จากรายการ BM จูเนียร์ คัพ ครั้งที่ 1 รุ่นอายุ 10 ปี จัดโดย BM Academy

สนาม BM academy อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566