"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงวรรณวนัช ขวัญสุวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง

จากรายการแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566