"The ultimate aim of education is the development of character"

การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 19

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชายภัทรดนัย ศรีอนุพงศ์

เด็กชายภณ มุตตารักษ์

เด็กชายภัทรกฤช มหาเทพ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

ที่ได้รับรางวัลชมเชย

จากรายการ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 19

จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2566