"The ultimate aim of education is the development of character"

การสอบแข่งขัน วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชายภัทรดนัย ศรีอนุพงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

ที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน

จากรายการการสอบแข่งขัน วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล

จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566