"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันหุ่นยนต์ ROBOT PERFORMANCE World Robot Olympiad Thailand final 2023

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชายภัทรดนัย ศรีอนุพงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

จากรายการการแข่งขันหุ่นยนต์ ROBOT PERFORMANCE World Robot Olympiad Thailand final 2023

จัดโดย WRO (World Robot Olympiad เมื่อวันที่ 8 – 10 กันยายน 2566