"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายรัชพล วรรณศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/13 ได้รับรางวัลอันดับที่ 5 การแข่งขันจักรยานบีเอ็นบีเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นยุวชนอายุ 8 ปี ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายรัชพล วรรณศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/13 ได้รับรางวัลอันดับที่ 5 การแข่งขันจักรยานบีเอ็นบีเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นยุวชนอายุ 8 ปี ประจำปี 2566 จัดโดย สมาคมกีใาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2566