"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงธัญมน กัญจน์นพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 ได้รับรางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ รายการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธัญมน กัญจน์นพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 ได้รับรางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ รายการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.) ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566