"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายวัชพล วรรณศรี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/13 ได้อันดับที่ 8 การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ ไทยแลนด์ โอเพ่น 2567 (สนามที่ 1) รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายวัชพล วรรณศรี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/13 ได้อันดับที่ 8 การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ ไทยแลนด์ โอเพ่น 2567 (สนามที่ 1)

รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย จัดดดย สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมชูปถัมภ์ ร่วมกับ จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2566