"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายณัฐภัค จันทสิงห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเยาวชนชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายณัฐภัค จันทสิงห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเยาวชนชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี จากการแข่งขัน PAO Chiangrai Tennis Junior Championship 2023 ครั้งที่ 4 จัดโดยชมรมเทนนิส องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (ระดับจังหวัด) เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2566