"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ชัยวรรณารัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ นาคธรรมจักร คนดีศรีเมืองพุทธ ครั้งที่ 2

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธัญลักษณ์ ชัยวรรณารัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ นาคธรรมจักร คนดีศรีเมืองพุทธ ครั้งที่ 2 สาขาเยาวชนไทยหัวใจรักพระพุทธศาสนา ซึ่งหม่อมเจ้าอุทัยกัญญาภาณุพันธ์พระราชปนัดดา ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมสถาบันวิจัยจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566