"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายพีระวิชญ์ จันทร์ตา ป.1/3 รางวัลที่ 3 รุ่น Gufba mini Super MoTo การแข่งขันรายการ hole shot on tour ครั้งที่ 3

ขอเเสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กชายพีระวิชญ์ จันทร์ตา ป.1/3

สังกัด ทีม RPA Project Racing Academy Chiang Mai

ได้รับรางวัลที่ 3 รุ่น Gufba mini Super MoTo

การแข่งขันรายการ hole shot on tour ครั้งที่ 3

สนามเชียงรายเซอร์กิต เรซเวย์ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย

จัดโดย รายการ Hole Shot On Tour Thailand

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2566