"The ultimate aim of education is the development of character"

การสอบแข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4 Language Institute Thammasat University Thailand Academic Contest

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

 เด็กหญิงทอฝัน วงค์โควรรณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง

จากการสอบแข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4 Language Institute Thammasat University Thailand Academic Contest

จัดโดย TAC (Thailand Academic Contest)
ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566