"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขัน P. N. GYMNASTICS GAMES ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

 เด็กหญิงมีณณพัส จิระธรรมนิตย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/12

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง

จากการแข่งขัน P. N. GYMNASTICS GAMES ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

จัดโดย  : P. N. GYM. ร่วมกับ สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก การกีฬาแห่งประเทศไทย
ณ P. N. GYM. PLK.CLUB
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566