"The ultimate aim of education is the development of character"

การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ Eco-Friendly Decathlon

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

 เด็กหญิงศรัณย์ภัค เลิศปัญญาทรัพย์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

จากรายการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ Eco-Friendly Decathlon

จัดโดย  :  Decathlon เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2566
ณ Decathlon เชียงใหม่