"The ultimate aim of education is the development of character"

U-12 VAMOS JUNIOR INVITATION CUP 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายณัฐพิศุทธิ์ วันควร

เด็กชายกวีวัธน์ เหรียญสุวรรณ

เด็กชายเอกณัฐ อีมาดะ

เด็กชายพีรพัฒน์ ชมพูนุทแจ่มจรัส

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

จากรายการ : U-12 VAMOS JUNIOR INVITATION CUP 2023

จัดโดย  :  CMAL THAILAND

ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2566
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่