"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ  รายวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ TOP TEST CENTER 

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายนัฐพัชร์ สิฏฐกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10

ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

จากโครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ  รายวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

จัดโดย  :  TOP TEST CENTER 

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566
(สอบแข่งขันออนไลน์)