"The ultimate aim of education is the development of character"

Thailand English Skills Evaluation Test, TESET 2023 โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชายดรัณภพ พฤกษากร    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

ที่ได้รับรางวัล Gold Medal (เหรียญทอง)

จากการแข่งขัน Thailand English Skills Evaluation Test, TESET 2023 โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ

จัดโดย Language Institute Thammasat University เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566