"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาครอสคันทรี่ Northern Thailand Cross Country 2023 (สนามที่ 1)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายณชพน วรรณศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8

ที่ได้รับรางวัล

รางวัลอันดับที่ 3 รุ่นไม่เกิน 10 ปีชาย

จากการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาครอสคันทรี่ Northern Thailand Cross Country 2023 (สนามที่ 1)

จัดโดย : ฝ่ายกีฬาจักรยานจังหวัดเชียงใหม่

ณ ลานเนินนุ่ม

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2566