"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันยูโด CMU OPEN ประจำปี 2566 ระดับอายุไม่เกิน 18 ปี

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชาย ภวัต รัตนคำแปง    5/10

ได้รับรางวัล​รองชนะเลิศ​อันดับ ​1   ระดับจังหวัด

ในรายการการแข่งขันยูโด CMU OPEN ประจำปี 2566 ระดับอายุไม่เกิน 18 ปี

รุ่นน้ำหนักมากกว่า 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2023

ณ. อาคารและสุขภาพ มหาวิทยาลัย​เชียงใหม่​