"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายปรเมศวร์ ศรีศิริ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

ที่ได้รับ

  • รางวัลเหรียญทอง วิชา วิทยาศาสตร์
  • รางวัลเหรียญทอง วิชา ภาษาอังกฤษ
  • รางวัลเหรียญเงิน วิชา คณิตศาสตร์

จากโครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ จัดโดยโครงการ Top Test Center

เมื่อวันที่ 30 พศจิกายน 2566 (การแข่งขันออนไลน์)