"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ STC MATCH DAY 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายภูวสิษฏ์  ไชยประสิทธิ์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8

ที่ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

จากการแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ STC MATCH DAY 2023
ประเภทต่อสู้ (เคียวรูกิ) Class A รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย  

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่