"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันฟุตบอลบิ๊กซีบิ๊กคัพประจำปี 2023 

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายเชฏฐวุฒิ เลิศเศรษฐการกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

เด็กชายณชพน วรรณศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8

เด็กชายญาณพัฒน์ ศมพันธ์พงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8

เด็กชายรัชพล วรรณศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/13

ที่ได้รับรางวัล
อันดับ 4 รุ่นไม่เกิน 10 ปี ชาย 

จากการแข่งขันฟุตบอลบิ๊กซีบิ๊กคัพประจำปี 2023 
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2566
ณ สนามบิ๊กซีดอนจั่นเชียงใหม่