"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันหมากรุกสากล Bronco Chess Tournament 2023 

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายภูปราน วัชรขจรกุล  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9

ที่ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2

จากการแข่งขันหมากรุกสากล Bronco Chess Tournament 2023
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2566
ห้องหมากรุกบรองโก้ จังหวัดเชียงใหม่