"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ (National Test Online Program) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงณปภา แก้วแปงจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9

ที่ได้รับรางวัล

รางวัลเหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์ อันดับ 1 ของประเทศ ได้คะแนน 150 คะแนนเต็ม

จากโครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ (National Test Online Program) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
จัดโดย TOP TEST CENTER

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566
รับเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566