"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ (National Test Online Program) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายกิตติกัญจน์  แพมงคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9

ที่ได้รับรางวัล

เหรียญทอง (ทำคะแนนได้ 137 จาก 150 คะแนน เป็นอันดับที่ 22 จาก 112 คน) 

จากโครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ (National Test Online Program) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
จัดโดย TOP TEST CENTER

แข่งขันออนไลน์ (โครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ คณิตศาสตร์ ออนไลน์)

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566
รับเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566