"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายพิชญะพงษ์ ระวะใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/13 ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับชั้นประถมต้น รายการประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 21 จุดประกายความหวัง จุดพลังชีวิต

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายพิชญะพงษ์ ระวะใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/13 ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับชั้นประถมต้น รายการประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 21 จุดประกายความหวัง จุดพลังชีวิต จัดโดย บริษัท ปตท. จำกัด เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566