"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงเพ็ญกวิน ออมขัน ชั้นประถมศึกาาปีที่ 2/12 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขัน กีฬาเทควันโด ประเภท ต่อสู้ ยุวชน หญิง 7-8 ) รุ่น C น้ำหนักเกิน 23-26 กก. ในการแข่งขัน “STC MATCH DAY 2023 เทควันโด

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเพ็ญกวิน ออมขัน ชั้นประถมศึกาาปีที่ 2/12 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขัน กีฬาเทควันโด ประเภท ต่อสู้ ยุวชน หญิง 7-8  รุ่น C น้ำหนักเกิน 23-26 กก. ในการแข่งขัน “STC MATCH DAY 2023 เทควันโด” จัดโดย STC MATC DAY 2023 BY SAITHANTHIP ณ มหาวิทยาลับแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566