"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายภวิศ หิรัญพฤกษ์ ป.1/13 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เหรียญเงิน การแข่งขันเทควันโด STC MATCH DAY 2023

ขอเเสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กชายภวิศ หิรัญพฤกษ์ ป.1/13

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เหรียญเงิน ประเภทต่อสู้ รุ่นยุวชนชาย7-8ปี

การแข่งขัน STC MATCH DAY 2023 เทควันโด

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2566

ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

จัดโดย STC MATCH DAY 2023 By SAITHANTHIP