"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายภูวิศ หิรัญพฤกษ์ ป.1/11 ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับหนึ่ง เหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด STC MATCH DAY 2023

ขอเเสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กชายภูวิศ หิรัญพฤกษ์ ป.1/11

ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับหนึ่ง เหรียญทอง ประเภทต่อสู้ รุ่นยุวชนชาย7-8ปีB20-23 Kg.

การแข่งขัน STC MATCH DAY 2023 เทควันโด

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2566

ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

จัดโดย STC MATCH DAY 2023 By SAITHANTHIP