"The ultimate aim of education is the development of character"

ด็กหญิงพิชชานันท์ ไชยประสิทธิ์ ป.1/14 ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง และได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ประเภทต่อสู้ (เคียวรูกิ) Class B รุ่นอายุ 5-6 ปี หญิง การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ STC MATCH DAY 2023

ขอเเสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กหญิงพิชชานันท์ ไชยประสิทธิ์ ป.1/14

ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง และได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม

ประเภทต่อสู้ (เคียวรูกิ) Class B รุ่นอายุ 5-6 ปี หญิง

การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ STC MATCH DAY 2023 (ระดับภาคเหนือ)

วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่