"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายหลงหุ้ย ใต้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนต้น

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายหลงหุ้ย ใต้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.)ประจำปีพ.ศ.2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) จัดโดย  สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566