"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายปัฑค์ปัณญธร หาญณรงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลนักกีฬาเยาวชนที่มีคะแนนดีที่สุดเป็นอันดับ2 ของภาคเหนือจากการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติ WAGR TOURNAMENT TJDT TOUR

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายปัฑค์ปัณญธร หาญณรงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลการจัดอันดับเป็นนักกีฬาเยาวชนที่มีคะแนนดีที่สุดเป็นอันดับ2 ของภาคเหนือจากการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติ WAGR TOURNAMENT TJDT TOUR จากการแข่งขันเก็บคะแนนสะสมตลอดปี 2566
ระดับภูมิภาค Class E Boy จัดโดย Thai Junior Golf Assosiation และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเหนือ เข้าแข่งขันกอล์ฟเยาวชนชิงแช้มป์ระดับประเทศ รอบFinal Master Championship 2023 วันที่ 22-24 ธันวาคม 2566  ณ สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น