"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายจารุวิทย์ โปร่งใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการ หนองล่องจูเนียร์ คัพ U8

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายจารุวิทย์ โปร่งใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการ หนองล่องจูเนียร์ คัพ U8  ณ สนามกีฬาอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2566