"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียน PRC รับรางวัลจากการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 71 

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียน PRC ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 71  ปีการศึกษา 2566  ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม  2566    จัดโดย สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่
( ยังมีรูปรางวัลเพิ่มเติม )