"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบาสเก็ตบอล กีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 39

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอรชพร อนุวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาบาสเก็ตบอล(บาสเกตบอลหญิง ประเภททีม5×5) กีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 39 “แม่ฮ่องสอนเกมส์” ระหว่างวันที่ 17 – 29 พฤศจิกายน 2566 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน