"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 43 ประจำปี 2567 รอบคัดเลือก

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงญาณชาดา สิงห์ใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 43 ประจำปี 2567 รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ 5 ระหว่างวันที่ 6 – 12 ธันวาคม 2566