"The ultimate aim of education is the development of character"

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันเทควันโด การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 43 ประจำปี 2567 รอบคัดเลือก

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายพิชญ์ชยุตม์ เหล็กบุญเพชร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 43 ประจำปี 2567 รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ 5 ระหว่างวันที่ 6 – 12 ธันวาคม 2566