"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการสอบท็อปเทสเซ็นเตอร์

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายพีรณัฐ ปิงเมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากโครงการสอบท็อปเทสเซ็นเตอร์ จัดโดย National Test Online Program

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 (การแข่งขันออนไลน์)