"The ultimate aim of education is the development of character"

ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2023

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายณคุณ ยอดยิ่ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จาก ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2023

จัดโดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ คริสจักรที่หนึ่งเชียงใหม่