"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันเทควันโด้ STC Match Day 2023 ประเภท ต่อสู้ Kyorugi ชาย อายุ 11-12 ปี น้ำหนักเกิน 45 กก.

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชายดรัณภพ พฤกษากร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

ที่ได้รับเหรียญทอง

จากการแข่งขันเทควันโด้ STC Match Day 2023 ประเภท ต่อสู้ Kyorugi ชาย อายุ 11-12 ปี น้ำหนักเกิน 45 กก.

จัดโดย STC MATCH DAY 2023 By SAITHANTHIP แข่งที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566