"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขัน STC MATCH DAY 2023

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงวรรณวนัช ขวัญสุวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

ที่ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง

– เหรียญทอง ประเภท พุมเซ่ (เดี่ยว) สายแดง รุ่นอายุ 11-12 ปี ยุวชน หญิง

– เหรียญทอง ประเภท พุมเซ่ (คู่) สายแดง รุ่นอายุ 11-12 ปี ยุวชน หญิง
– เหรียญทอง ประเภทต่อสู้ น้ำหนัก 38-41 กก. รุ่นอายุ 11-12 ปี ยุวชน หญิง

จากการแข่งขัน STC MATCH DAY 2023

จัดโดย STC MATCH DAY 2023 By SAITHANTHIP แข่งที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566